Saur Hundekongens Saga.

Kong Øystein Hardråde, som noen kalte den mektige og noen kalte den vonde, reiste rundt i landet på hærferd. Han plyndret, røvet og la land under seg. Mange høvdinger og annet folk flyktet fra odelen sin for denne herjingen og ufreden. Kong Øystein la skatt på folket og tidene var harde. Da Kong Øystein hadde plyndret og røvet så mye land at han ikke lenger kunne rå over alt, satte han sin sønn på tronen i det nye området. Folket tok til motmæle og drap kongesønnen.

Kong Øystein ble vred og sverget hevn over folket, og han dro nå for annen gang på hærferd. Han herjet og plyndret verre enn før, og gjenerobret landet. For å straffe sine undersåtter gav han dem valget over hvem de ville ha til konge, trellen hans Tore Fakse eller hunden hans som het Saur.

Folket så trellen som mindreverdig og ville ikke akseptere at han skulle rå over dem. De valgte hunden for de tenkte at da fikk de rå mest selv.  Slik ble hunden konge, og fikk navnet Saur Hundekongen.

Håkon den godes saga forteller at det ble seidet tre manns vett inn i hunden, og at han kunne gjø to ord og tale et tredje. Hvilke ord dette var forteller sagaen ingenting om, men Saur kunne nå rå over sitt folk som en klok og vis konge.

Folket var vel forlikt med Saur, tidene var fredelige og folket levde bedre dager enn på lenge. Saur fikk halsband og lenke av edelt metall i gave, og var været dårlig og veiene sølete bar hirdmennene Saur på akslene slik at han kunne ferdes rundt i sitt rike. De satte opp høgsete for Saur, og han fikk sin egen tronestol. Saur satt på haug som andre konger, han bodde på Inderøya, og hadde en gard der som het Saurshaug.

Saur hersket godt og vel, om enn ikke så lenge. Håkon den godes saga sier at Saur fikk sin død på den måten at det en dag kom varger i buskapen hans. Hirdmennene egget opp Saur til å beskytte feet, så han for ned av haugen og ut til vargene. Vargene var i gang med å ete seg gode og mette, da Saur gikk til angrep. Vargene var flere og de rev Saur i filler med en gang. Folket begravde sin konge, Saur den modige, etter bare tre år på tronen. Hva som skjedde med folket og garden siden vites ikke.